Uitsluitingscriteria

Uitsluitingscriteria cliënten Waalzorg

Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groepen te creëren die voor de cliënt leefbaar is en waar wij onze professie kunnen uitoefenen.

Dat wil zeggen dat wij bepaalde cliënten niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij behoeven en niet geplaatst kunnen worden zijn:

Cliënten jonger dan 18 jaar.

Cliënten met een ernstige somatische/lichamelijke beperking.

Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) is niet mogelijk.

Cliënten die kampen met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon.

Cliënten met claimend gedrag zodat 1 op 1 begeleiding nodig is.

Ernstige psychiatrische problematiek, die opname in een ziekenhuis of kliniek vereist.

Cliënten die harddrugs gebruiken.

Doven.

Cliënten die kampen met sterke zelfdodingneigingen.

Cliënten die kampen met agressie-problematiek, waar de cliënt niet bereid is aan te werken.

Zeden.