Missie en Visie

Onze zorgvisie:

Waalzorg staat voor kleinschalige zorg en betrokkenheid dicht bij de cliënt.

Zorg in de vorm van beschermd wonen met begeleiding aan mensen met een lichte en matige verstandelijke beperking. Ondernemerschap is de basis voor de kwaliteit en continuïteit van zorg en dienstverlening.

Betrokkenheid in de vorm van het inspelen op de behoeften en wensen van de cliënt als uitgangspunt.

Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

We willen als zorgaanbieder een grote bijdrage leveren aan de ontplooiing van de cliënt door naar vermogen en professionele ondersteuning hen zoveel mogelijk in hun eigen kracht te zetten. Naar vermogen wordt toegewerkt naar zelfredzaamheid en een zinvolle rol in de samenleving waarbij de cliënt zich gewaardeerd voelt. De cliënt bepaalt zoveel als mogelijk de invulling van zijn/haar leven.

Versterken van het sociaal functioneren

We versterken het sociaal functioneren door hen een veilige thuishaven te bieden waar zij begeleid worden in het versterken van hun vaardigheden en competenties. De eigenheid en het welbevinden van de individuele cliënt staat hierbij te allen tijde centraal.


Leer ons kennen

Laura de Waal

Directeur

Telefoonnummer: +31(0)653515614

E-mailadres: info@waalzorg.nl

Chantal de Waal 

Directeur

Telefoonnummer: +31(0)657559798
E-mailadres: info@waalzorg.nl